Για ένα Νέο Μοντέλο Διοίκησης

  • Εμπιστευόμαστε τους εργαζόμενους και αποκεντρώνουμε τις εκτελεστικές αρμοδιότητες, αναθέτοντάς τες στις Διευθύνσεις του Δήμου, αξιοποιώντας έτσι τη δημιουργικότητα και την εμπειρία τους.
  • Θέλουμε εργαζομένους καταρτισμένους και συνοδοιπόρους για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, υπερασπιζόμενους πάντα τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών.
  • Ιδρύουμε Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην είσοδο του Δημαρχείου.
  • Προωθούμε την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων για την ταχύτερη κι αποτελεσματικότερη αμφίδρομη εξυπηρέτηση, πολιτών και Δήμου.
  • Στοχεύουμε σε μια συμμετοχική διακυβέρνηση της πόλης αφουγκραζόμενοι  τις ανάγκες των πολιτών
  • Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας και επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι να γίνουμε με τους εργαζόμενους μια ομάδα.
  • Η παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες πρωταρχικός μας άξονας.