Νοιαζόμαστε και Δρούμε για το Περιβάλλον

  • Με έμφαση στην βελτίωση του φυσικού μας περιβάλλοντος, θέτουμε σε εφαρμογή δράσεις με στόχο την καθαριότητα του Δήμου μας.
  • Προωθούμε  την Ανακύκλωση, μέσω της ενημέρωσης των δημοτών πόρτα-πόρτα, αλλά και της παρακολούθησης ειδικών σεμιναρίων για όλα τα ρεύματα αποβλήτων.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και σταδιακή εμπλοκή των πολιτών με αντισταθμιστικά οφέλη μέσα από την συμμετοχή τους.
  • Εξοπλίζουμε τον Δήμο μας με οχήματα νέας τεχνολογίας χαμηλών ρύπων
  • Ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου μας, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αυτόνομα, χωρίς την αρωγή της κεντρικής διοίκησης του κράτους, τα απορρίμματά του.
  • Παράγουμε ενέργεια από εναλλακτικές πηγές, μέσω της εκμετάλλευσης των απορριμμάτων, με σκοπό τη θέρμανση σχολείων και κοινόχρηστων δημοτικών χώρων
  • Προστατεύουμε κι αναβαθμίζουμε το ισοζύγιο Πρασίνου στην πόλη μας.