Αξιοποιούμε τις Τεχνολογίες για μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική, «έξυπνη» Πόλη

  • Εισάγουμε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και προωθούμε έξυπνα συστήματα δημοτικών υπηρεσιών για την αμεσότερη ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.
  • Βελτιώνουμε τις υποδομές του Δήμου χρησιμοποιώντας εύχρηστες εφαρμογές κάνοντας την καθημερινότητα ευκολότερη.
  • Εκσυγχρονίζουμε τις λειτουργίες μας ώστε να μην χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις των δημοτών
  • Κάνουμε την λειτουργία του Δήμου μας πιο ανθρωποκεντρική,εστιάζοντας στην μέριμνα του πολίτη,την ασφάλεια και την υγεία .
  • Εγκαθιστούμε «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης παραπόνων με σκοπό την άμεση ενημέρωση της δημοτικής αρχής για ζητήματα που οφείλουν να επιλυθούν άμεσα.
  • Προωθούμε την δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών στις λήψεις αποφάσεων, μέσω ειδικών εφαρμογών-πλατφόρμας, όπου θα δίνεται η δυνατότητα συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών
  • Καθιερώνουμε σύστημα τηλεπρόνοιας, ειδικά για την βοήθεια  ευπαθών ομάδων πολιτών του Δήμου μας.