• Κερδίζουμε το χρόνο που έχει χαθεί λόγω σφαλμάτων και παραλήψεων της τωρινής Δημοτικής αρχής
  • Εκτελούμε στο ακέραιο τα εγκεκριμένα έργα απ’ τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Διεκδικούμε νέα. Ούτε ένα ευρώ δεν πάει χαμένο!
  • Στοχεύουμε στην άντληση κονδυλίων από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Καμία δυνατότητα δε μένει ανεκμετάλλευτη!
  • Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Αττικής σε έργα υποδομών και μελετών καθώς και με το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κομμάτι της πόλης μας, σε επιστημονικά προγράμματα.
  • Υλοποιούμε την πολεοδομική συνέχεια της πόλης στον χώρο του Ελαιώνα, ενώ παράλληλα με τη δημιουργία του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στην περιοχή αυτή, προστίθενται υπεραξίες και θέσεις εργασίας που πρέπει να αναπτύξουμε και να εκμεταλλευτούμε.
  • Αναβαθμίζουμε την εικόνα και τις υποδομές του Δήμου.