Ιδιωτική Υπάλληλος

Συνταξιουχος Υπάλληλος Κλινικής

Συνταξιουχος Εργολάβος Οικοδομών

Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ, τ. Αντιδήμαρχος

Καθηγήτρια Γαλλικών Πρόεδρος Συλλογου ΕΣΘΗΣ

Υπεύθυνη Marketing & Δημοσίων Σχέσεων

τ. Αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Δ/ντης 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω

Συγγραφέας Καλλιτέχνης

επίτιμος Γενική Διευθύντρια ΙΚΑ, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιδιοκτήτρια Σχολής Χορού, Χοροδιδάσκαλος

Ιδ. Υπάλληλος, τ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ηλεκτρολόγος Δημοτικός Υπάλληλος

Υπεύθυνη Πωλήσεων Εταιρείας Τροφίμων

Τελειόφοιτος Πολιτικών επιστημών

Επαγγελματίας Αυτοκινητιστής

Ιδ. Υπάλληλος, Βοηθός Ακτινολόγου

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, τ. Αντιδήμαρχος

Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Πρόεδρος Μορφωτικής Εκδρομικής Εστίας Αιγάλεω

Συνταξιούχος Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Ελεύθερος Επαγγελματίας Οικοδομών & Τεχνικών Έργων

Απόστρατος Αστυνόμος Β΄Ελληνικής Αστυνομίας

Ιδιοκτήτης Εταιρείας Μεταφορων

Αξιωματικός ε.α. ΠΝ, τ. Αντιπρόεδρος ΟΑΣΑ

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Αντιστράτηγος ε.α. Πυροσβεστικού Σώματος

Διδάκτωρ Ιστορίας, Δ/ντης 8ου Δημοτικού Σχολείου

Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΕΕΚ

Ιδιωτική Υπάλληλος

Υπάλληλος Πολυεθνικής Εταιρείας

τ. Γενική Διεύθυντρια Υπουργείου Υγείας

Διευθύντρια Εργαστηριακού Κέντρου Αιγάλεω

Επαγγελματίας Σιδηροκατασκευαστής

Ιδιωτικός Υπάλληλος, τ. Αντιδήμαρχος

Διεθνολόγος, Ιδιοκτήτρια Τουριστικής Επιχείρησης

Συνταξιούχος Στρατιωτικός